Past seminars

February 2023 Sabine QUITARD (LNC/AMU)
February 2022 Arnaud NORENA (LNC, AMU)
December 2021 Mariama Dione (LNC, AMU)
February 2021 Simon Moré (LNC, AMU)
December 2017 Happy New Year